Toetsenbord instructies

Focus

 • Alt + w Focus naar de tabel

Acties gericht op de tabel hoofding

 • Enter op de kolom sorteren
 • Alt + Pijltjestoets-beneden opent het filter menu
 • Esc sluit het filter menu
 • Tab navigeert tussen de elementen in het filter menu
 • Shift + Tab hetzelfde als de Tab-toets, maar in de andere richting
 • Ctrl + Pijltjestoets-rechts de kolom verwisselen van plaats met de vorige
 • Ctrl + Pijltjestoets-links de kolom verwisselen van plaats met de volgende

Acties gericht op de tabel data

 • Pijltjestoetsen om over de cellen te navigeren
 • Enter op gegroepeerde rijen, activeert het in- en uitklappen
 • Page Up navigeert naar de vorige pagina
 • Page Down navigeert naar de volgende pagina
 • Spatie selecteert de rij van de huidige cel
 • Ctrl + Spatie selecteert of deselecteert de huidige rij, terwijl de eerder geselecteerde rijen onthouden worden (alleen als meerdere selectie is toegestaan)
 • Shift + Spatie voert bereikselectie uit, selecteert alle rijen tussen de laatst geselecteerde (met SPATIE of muisklik) en degene met de gefocuste cel
 • Shift + Pijltjestoetsen voegt de rij met de gefocuste cel toe aan de selectie (alleen als meerdere selectie is toegestaan)
 • Ctrl + Home focust het eerste element in de tabel
 • Ctrl + End focust het laatste element van de laatste rij in de tabel
 • Home focust de eerste cel in de huidige rij
 • End focust de laatste cel in de huidige rij
 • Ctrl + Spatie groepeer / degroepeer de gefocuste kolom